Anatomijos seminaras su Gerard O’Shea

D?MESIO!
Pagal J?s? praymus kartojame ANATOMIJOS teorin? bei praktin? seminar? su Gerard Oshea !
Kvie?iame registruotis!
Seminaras vyks 2018m. gegu?s 12-13 d Vilniuje.
Seminaras bus tikrai LABAI ?domus ir naudingas. Gerardas sugeba saus? ir sud?ting? mediag? pateikti paprastai ir iradingai – su daugybe vaizdin?s mediagos ir gyvais, ant moni? rodomais pavyzdiais. Kiekvienas dalyvis gaus konspektus su apibendrinta mediaga – pagrindiniais ir svarbiausiais teiginiais, taisykl?mis, schemomis, foto ir pieiniais. Bus kalbama apie ?vairi? veisli? anatomijos ypatumus ir j? s?lygojamus judesius, o taip pat apie veisli? paskirt? ir funkcionalum?, kurie yra uns esm? ir kurie savo ruotu ir ?takoja skirting? veisli? skirting? anatomin? sandar?. Mokysimes suprasti pagrindinius jud?jimo principus, suvokti ir matyti ne tik konkre?ias uns sandaros detales, bet ir prieastis, kas lemia vien? ar kit? privalum?/tr?kum?.

Bus vertimas ? lietuvi? kalb?.

Seminaro kaina – 180 eur

Apmok?jimas tik iankstinis. Yra galimyb? registruojantis susimok?ti ustat? (100 eur) iki vasario 28, o likusi? sum? i karto ar dalimis iki 2018 balandio 10 d. Atsisakius dalyvauti ustatas NEGR?INAMAS.
Primename, kad rujojan?ios kal?s yra nepageidaujamos!

Kvie?iame preliminariai registruotis ne tik ?ia, bet ir el. pastu hendlingo.seminarai@gmail.com
B?tina nurodyti:
1) vardas, pavard? ( lietuvikomis raid?mis)
2) el. patas
3) telefono numeris

Rekvizitai apmok?jimui bus isi?sti kiekvienam usiregistravisiam el. patu.
Tel. pasiteiravimui: +37062077911