Jeigu J?s norite, kad J?s? uo tapt? iskirtiniu ou unimi ir kad jis m?gt? parodas ne maiau nei J?s patys – m?s? usi?mimai kaip tik Jums. ? usi?mimus priimami uniukai nuo 4 m?nesi? , kurie yra pilnai vakcinuoti ir yra bent truput? pripratinti prie pasivaik?iojim? lauke.

Usi?mimai grup?se arba individual?s.

Pagal J?s? pageidavim? taip pat galime paruoti J?s? un? parodoms, j? nuveti ir istatyti parodoje.

un? parodos buvo prad?tos rengti 19 amiaus vidury ir i pradi? tur?jo iimtinai praktin? vert? – jos buvo skirtos api?r?ti ir atrinkti geriausius unis veisimui. Buvo tikrinamos ir darbin?s savyb?s ir api?rima ir apraoma uns ivaizda.

Vedlys (hendleris) ivesdavo un? ? ring? (api?rai specialiai paskirt? ir aptvert? viet?) ir pristatydavo j? teis?jui. uo buvo demonstruojamas statikoje (stov?senoje) ir judesyje( vedlys su unimi jud?davo ratu). Vedlio uduotis buvo atskleisti ekspertui visus uns privalumus.

iandien parodos i dalies atlieka t? pa?i? atrankos funkcij?, ir vedlio (hendlerio) darbas ir tikslai liko tie patys pademonstruoti ekspertui ir i?rovams geriausias uns, kaip veisl?s atstovo, savybes stov?senoje ir judesyje Ta?iau jos skirtos ne tik

profesionalams, jos pavirto dideliu spalvingu ou, kuris pritraukia daugyb? i?rov?,tapo bema sportu, nes mon?ms patinka varytis tarpusavy, susitikti su bendramin?iais ir smagiai kartu leisti laik? su savo augintiniais. Ir vis daugiau ir daugiau eiminink? nori patys imokti rodyti savo unis.

Hendlingo usi?mimuose J?s imoksite valdyti un? nenaudojant visikai jokios mechanikos, tik signal? ir pozityvios motyvacijos pagalba. Taip pat susipainsite su skirtingais hendlingo b?dais (ekonomikas hendlingas, dvigubas hendlingas, klikerio technika) kuriuos galima naudoti skirtingiems unims ir skirtingose situacijose, taip pat?sisavinsite laisvos stov?senos mokymo pagrindus. Daug laiko skirsim ir “timing’ui” (geb?jimui jausti ir matyti situacij? ringe ir laiku ir maksimaliai efektyviai parodyti uns privalumus teis?jui).

Pati hendlingo meno mokausi nuo 1995 met? ir nepraleidiu nei vienos galimyb?s pasitobulinti, dalyvauju ?vairiuose drs?ros, hendlingo, bei anatomijos painimoseminaruose.Nuo 2008 met? ruoiu unis parodoms pagal Gerard O’Shea metodik?, kuris yra inomas profesionalus hendleris, tarptautin?s kategorijos teis?jas, veis?jas, o jo hendlingo ir anatomijos painimo seminarai yra inomi ir rengiami visam pasaulyje ne tik Europoje, bet ir JAV, Kanadoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje..