Vertimas Miglės Kižytės

Jaunasis vedlys:

Privalo laikytis parodos taisyklių.

Privalo parodoje estetiškai atrodyti ir kultūringai elgtis.

Neturi teisės ginčytis ar diskutuoti su teisėju dėl  įvertinimo ar/ir apdovanojimo.

Atsako už savo šuns elgesį.

Auksinė taisyklė

Niekuomet negalima užstoti šuns, t.y. šuo visada turi būti tarp vedlio ir teisėjo. Vedlys turėtų atkreipti dėmesį į tai ne tik judant ar stovint. Rodant šuns dantis, vedlio galva taip pat neturi užstoti rodomo sąkandžio.

Bendros taisyklės

Šuns galva turi būti vedlio dešinės rankos pusėje ir šuo neturėtų būti atsirėmęs į vedlį, šuo turi stovėti pats. Vedlio poza priklauso nuo šuns dydžio, jei yra rodomas didelės veislės šuo, tai vedlys turėtų stovėti, jei pasirinkta maža veislė, tuomet vedlys turėtų tupėti lygiagrečiai už šuns. Vedlys neturėtų klūpėti. Norint atsitūpti tinkamai reikia sulenkti dešinę koją taip, kad pėda pilnai būtų atsirėmusi į grindis ir laikytų pusiausvyra, o kairė koja balansuotų ant pirštų. Galima pasiremti dešine rankant dešiniojo kelio, jei tupėti yra per sunku. Verta prisiminti: dešinė ranka, dešinė koja ir šuns galva turi būti vienoje pusėje!

Pavadėlis:

Pavadėlis turėtų būti laikomas kuo arčiau šuns kaklo, jis neturėtų kaboti bei būti per daug įtemptas. Likusi pavadėlio dalis turi būti suvyniota į delną, jokiu būtų neturėtų kaboti ant vedlio kaklo ar kyšoti iš rankos. Pavadėlis turi būti uždėtas prie pat šuns ausų.

Stovėjimas linijoje:

Atstumas tarp vedlių turėtų būti ne mažesnis nei 1 metras, taip pat vedlys turėtų laikytis 1 metro atstumo ir nuo ringo krašto, kad teisėjas galėtų lengvai praeiti.
Individualus vertinimas:
Atstumas tarp teisėjo ir vedlio – mažiausiai 2 metrai. Jei šuo stove netaisyklingai, leidžiama šunį pastumti į dešinę pusę. Vedlys neturėtų lenktis per šunį, o kojas taisyti iš apačios.

Šešėlis:

Jei teisėjas keičia vietą, vedlys privalo daryti tą patį. Vedlys turi visada būti lygiagrečioje pozicijoje su teisėju, o šuo turi būti tarp jų. Keičiant vietą gali prireikti perimti šuns pavadį į kitą ranką.

Judesiai

Šuo privalo bėgti ristele šalia vedlio, šuo negali šuoliuoti ar eiti eidine. Atstumas kaip ir stovint linijoje turi būti ne mažesnis nei vienas metras.

Teisinga poza:

Šuo turi judėti laisvai, t.y. šuo neturi būti labai arti vedlio. Ranka laikanti pavadį turi būti šiek tiek sulenkta per alkūnę ir pakelta juosmens lygyje. Laisva ranka – laikoma įprastai, šalia kūno.

Skirtingas bėgimo tempas:

Judant grupėje vieni šunys juda lėčiau už kitus, o lenkti konkurso metu draudžiama, nebent leidus teisėjui. Todėl norint išlaikyti tinkamą atstumą tą galima padaryti dviem būdais :
1. Pasilikti tinkamą atstumą prieš pradedant judėti. Jei atstumas sumažėjo judant kelis ratus, tinkamą atstumą galima pasidaryti vedliui būnant už teisėjo nugaros.
2. Daryti didesnį ratą, jei vedlio šuo juda greičiau už kitų arba daryti mažesnį ratą, jei vedlio šuo juda lėčiau.

Judėjimas ratu


Teisėjas rato viduje:
Šuns pavadėlis kairėje vedlio rankoje, šuo taip pat rato viduje tarp vedlio ir teisėjo. Judesys vyksta prieš laikrodžio rodyklę, vedlys neturėtų mažinti rato, t.y. judėti spirale.

 

 

Teisėjas rato išorėje:

Judėjimas vyksta tokiu pat principu kaip ir teisėjui esant rato viduje, bet vedliui priartėjus prie teisėjo šuo turi būti išvedamas į priekį ir pavadėlis iš kairės rankos perimamas į prabėgus pro teisėja šuo turi atsilikti ir vedlys turi apsisukti prieš šuns nosį taip, kad neatsuktų teisėjui nugaros, t.y. vedlys turi suktis pagal laikrodžio rodyklę perimant šuns pavadį iš dešinės rankos į kairę. Vedlys visada privalo stebėti teisėja, jei teisėjas pakeistų vietą ir ateitų į rato vidurį tuomet vedlys juda taip kaip įprasta.

 

Raidė „ I“ arba judėjimas pirmyn ir atgal

Vedlys turi atlikti figūra taip, kad šuo visada būtų prieš teisėją, šuo neturi keisti judėjimo trajektorijos, jis turi judėti tiesa linija. Bangavimai gali būti traktuojami kaip klaida. Norint padaryti figūra tinkamai, geriausia išsirinkti tašką esantį tiesiai prieš jus ir judėti link jo. Priartėjus apsukti šunį į save, perimti pavadį į dešinę ranką ir grįžti tiesiai pas teisėją į savo pradžios tašką, būtina laikytis 2 metrų atstumo nuo teisėjo.

 

 

Trikampis

Trikampis yra pati geriausia figūra norint įvertinti šuns priekinius, galinius ir šoninius judesius. Figūra yra pradedama tiesiai prieš teisėją ir šuo yra visada trikampio viduje, nebent teisėjas pakeičia vietą. Labai svarbu, kad visos trikampio linijos būtų vienodo ilgio. Yra leidžiama šiek tiek suapvalinti kampus tam, kad šuns judesys išliktų subalansuotas, tačiau trikampis neturi būti panašus į ratą. Baigus figūrą vedlys turi pastatyti šunį prieš teisėja kiek įmanoma per trumpesnį laiką.

 

 Raidė „T“

Figūros pradžioje šuo stovi priešais teisėją ir figūra pradedama lygiai taip pat kaip raidė „I“, priėjus ringo galą vedlys turi padaryti 90 laipsnių posūkį į kairę (jei teisėjas nenurodė T raidę daryti į kitą pusę, tuomet pirmas posūkis būtų į dešinę pusę) priėjus ringo kampą vedlys turi švelniai apsukti šunį į save, perimti pavadį į dešinę ranką ir eiti tiesia linija iki kito ringo krašto, tuomet vėl toks pat vidinis posūkis ir pavadėlis perimamas į kairę ranką. Toliau einama iki tos vietos kur buvo padarytas pirmasis posūkis ir pasukama 90 laipsnių kampu. Einama tiesia linija iki pradžios taško. Vedlys turi nueiti vienodą atstumą tarp abiejų T viršaus linijos pusių, t.y. jei į kairę nueita 3 metrai, o į dešinę 4, tai figūra atlikta klaidingai.

 

Raidė „L“

Vedlys pradeda judėti tiesia linija priešais teisėja iki ringo galo, kol pasisuka 90 laipsnių kampu į kairę pusę ( jei nebuvo pasakyta kitaip). Praėjus trumpąją L raidės dalį šuo turi būti apsuktas į vedlio pusę ir pavadėlis perimamas į dešinę ranką. Priėjus pirmojo posūkio vietą vėl padaromas 90 laipsnių kampas ir grįžtama į pradžios tašką. Užuomina pradžiai: jei teisėjas pasako figūra atlikti į dešinę pusę, tuomet ir šuns pavadį patogu perimti į dešinę ranką ir atvirkščiai.

 

„Aštuoniukė“

Viena sunkiausių figūrų, todėl ją lengviausia atlikti skaičiuojant žingsnius. Pavyzdžiui:
• Pradedant judėti šuns pavadėlis yra kairėje rankoje ir judesio pradžia yra tokia pati kaip ir rato. Pradedant judėti nuo teisėjo suskaičiuojami 3 pirmi žingsniai iki kol padaroma puse puslankio.
• Vedlys su šuniu apsikeičia pusėmis, pavadėlis perimamas į dešinę ranką ir taip judama likusiu puslankiu 3 žingsnius kol pasiekiamas taškas esantis tiesiai prieš teisėją. Toliau daromas antrasis puslankis – 3 žingsniai.
• Priartėjus antrojo puslankio viduriui vedlys padaro posūkį prieš šunį ir iš dešinės rankos pavadėlį perima į kairę, juda puslankiu 6 žingsnius.
• Tuomet vedlys praleidžia šunį į priekį ir juda likusiu puse puslankio- 3 žingsniai, kol pasiekia tašką per kurį jungiasi abudu aštuoniukės ratai ir juda toliau dar 3 žingsnius.
• Šuo išvedamas į priekį ir pavadėlis iš dešinės rankos perimamas į kairę ir judama puslankiu dar 3 žingsnius.
• Grįžtama į pradžios tašką, šuo pastatomas į stovėseną.

Labai svarbu, kad taškas kuriame jungiasi abu aštuoniukės ratai, būtų tiesiai prieš teisėją!

Figūros porose

Konkurso metų jei teisėjui labai patinka keli vedliai ir jis negali išsirinkti, vedlių yra paprašoma atlikti figūras porose. Abu vedliai stovi priešais teisėją, bet lygiagrečiai su teisėju turi būti tarpas tarp vedlių. Visos figūros pradedamos taip, jog šunys yra viduje, o vedliai išorėje. Labai svarbu, kad vedliai figūrą atliktų vienodai, t.y. figūra turi būti pradėta vienu metu, atstumai tarp vedlių turi išlikti tokie patys, posūkiai būtų atliekami identiškai bei figūra pradėti ir baigti vedliai turi vienu metu. Jei vedlių šunų judesio tempas skiriasi, vedliai turi rasti bendrą tempą abiems šunims.

Teisėjo vietos pakeitimas

Teisėjas gali vaikščioti konkurso metu įvairiomis kryptimis, todėl vedliai privalo laikytis auksinės taisyklės ir niekada neužstoti šuns teisėjui. Figūra yra baigta tik tada kai vedlys grįžta į pradžios tašką ir tik tada prieina prie teisėjo ir pastato šunį idealiu 2 metrų atstumu.

Figūros poroje:

Teisėjas taip pat gali pakeisti vietą, vedliams atliekant figūras poroje, tokiu atveju vedlys esantis teisėjo pusėje turėtų sulėtinti žingsnį perimti pavadį į kitą ranką, praleisti kitą vedlį į priekį ir tada judėti toliau. O vedlys esantis toliau nuo teisėjo turi eiti savo linija ir nelaukti porininko. Figūra taip pat turi būti baigta pradžios taške ir tik tada vedliai turi ateiti iki teisėjo ir pastatyti šunis į stovėseną. Tokiu būdu abudu vedliai laikysis auksinės taisyklės ir neužstos teisėjui ne tik savo , bet ir porininko šuns.