? bendro paklusnumo usi?mimus kvie?iame ne tik tarnybini?, bet taip pat ir vis? kit? veisli? bei neveislini? un? eimininkus. ? usi?mimus priimami uniukai nuo 4 m?nesi? , kurie yra pilnai vakcinuoti ir yra bent truput? pripratinti prie pasivaik?iojim? lauke.

Usi?mimai – grup?se iki 10 moni? arba individual?s. ( Pagal pageidavim? )

Dresuoju unis nuo 1998 met?. Per t? laik? pad?jau daugeliui eiminink? teisingai iaukl?ti savo augintin?, suprasti jo psichologij? ir elgesio motyvacij?. Dres?ros metu J?s ne tik imoksite valdyti savo augintin? bet kokioje situacijoje, J?s imoksite suprasti savo un?. Pasistengsiu, kad J?s? bendravimas su unimi taptu maksimaliai komfortikas, kad gal?tum?te savo augintiniu pasitik?ti bet kokiose gyvenimo situacijose, juk pragyvensite kartu ne vienerius metus ir lai visus tuos metus J?s? augintinis diugina Jus ir J?s? artimuosius.

A taip pat su malonumu atsakysiu ? visus Jus dominan?ius klausimus apie uns auginim?, aukl?jim?, ir dresavim?.