FCI – Tarptautinė kinologų federacija
LKD – Lietuvos kinologų draugija
JN – jaunimo nugalėtojas
KL.JN – klubo jaunimo nugalėtojas
BALT JN – Baltijos jaunimo nugalėtojas
CAC – kandidato į grožio čempionus sertifikatas
N – nugalėtojas
KL.N – klubo nugalėtojas
BALT N – Baltijos nugalėtojas
VN – veteranų nugalėtojas
KL.VN – klubo veteranų nugalėtojas
BALT VN – Baltijos veteranų nugalėtojas
CACIB – kandidato į tarptautinius grožio čempionus sertifikatas
R.CACIB – rezervinio kandidato į tarptautinius grožio čempionus sertifikatas
BOB – geriausias veislės atstovas
CH - Čempionas
InterCH – Tarptautinis grožio čempionas
EUROW – (Euro Winner) Europos Nugaletojas
WW - (World Winner) Pasaulio Nugaletojas
BIG - (Best in Group) Geriausias/gražiausias grupėjė
BIS – (Best in Show) Geriausias/gražiausias parodos šuo
PRA – (Progressive Retinal Atrophy) Progresyvi tinklainės atrofija
Patella – (Patella luxation) – girnelės išnirimas

Lietuvos jaunimo čempionas – LT JCH – gali būti suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau kaip trijų titulų JN, LT JN, Kl.JN, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų.

Lietuvos čempionas – LT CH – gali būti suteikiamas šunims:

  • turintiems ne mažiau kaip trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;
  • turintiems ne mažiau kaip dviejų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų, bei FCI pripažįstamą darbinį diplomą (tinkamą pretenduoti į Tarptautinio grožio čempiono titulą);
  • turintiems ne mažiau kaip penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų;
  • Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne mažiau kaip vieneri metai. Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos. LT JCH titulas atitinka vieną LT CAC titulą, metai skaičiuojami nuo paskutinio JN titulo gavimo datos.

Lietuvos veislės klubo čempionas – LT Kl.CH – suteikiamas šunims, du kartus tapusiems klubo nugalėtoju arba vieną kartą tapusiems klubo nugalėtoju ir turintiems LT CH titulą.

Baltijos jaunimo čempionas – BALT JCH – suteikiamas patvirtinus LT JCH, LV JCH, EST JCH titulus.

Baltijos čempionas – BALT CH – suteikiamas patvirtinus LT CH, LV CH, EST CH titulus.

Tarptautinis grožio čempionas Int.CH (CIB)– suteikiamas šunims:

  • kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų;
  • kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir turėti FCI  pripažįstamą darbinį diplomą. Darbinio diplomo išdavimo data nesvarbi;
  • Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 dienos. Int.CH titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos. Tarptautinio grožio čempiono titulą tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD.

Tarptautinis parodų čempionas CIE – suteikiamas šunims, kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų, neatsižvelgiant į konkurenciją. Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 dienos. CIE titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos. Tarptautinio parodų čempiono titulą tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD.

Parodose šunys vertinami šiose klasėse:

šuniukų – nuo 4 iki 6 mėn. amžiaus;

mažylių – nuo 6 iki 9 mėn. amžiaus;

jaunimo – nuo 9 iki 18 mėn. amžiaus;

pereinamoji – nuo 15 iki 24 mėn. amžiaus;

atviroji – nuo 15 mėn. amžiaus;

darbinė – nuo 15 mėn. amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo darbinio diplomo kopiją);

čempionų – nuo 15 mėn. amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo nacionalinio ar tarptautinio čempiono sertifikato kopiją, gali būti ir šalies, ne FCI narės);

klubo čempionų – nuo 15 mėn. amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti LKD klubo čempiono sertifikato kopiją) – tik veislės klubų parodose, kuriose suteikiamas LK.N‘xx titulas; dalyvauja palyginime dėl nugalėtojo titulo;

veteranų – nuo 8 metų amžiaus.

 

Teisėjo įvertinimas yra galutinis ir neskundžiamas, nebent teisėjas pažeidė laiko reglamentą, LKD ar FCI parodų taisykles.

Visi titulai suteikiami teisėjo nuožiūra.

1.1. Šuniukų ir mažylių klasėse gali būti suteikti įvertinimai „labai perspektyvus”, „perspektyvus”, „mažai perspektyvus”, „neperspektyvus”, atitinkantys „puikiai”, „labai gerai”, „gerai”, „patenkinamai” , skiriamos 4 vietos, titulai nesuteikiami.

1.2. Jaunimo, pereinamojoje, atvirojoje, darbinėje, čempionų ir veteranų klasėse aukščiausias įvertinimas – „puikiai”.

1.3. Jaunimo klasės šuniui (kalei), įvertintam „puikiai” ir užėmusiam I vietą, gali būti suteiktas atitinkantis parodos rangą „Jaunimo nugalėtojo” titulas:

1.3.1. Jaunimo nugalėtojas – JN – regioninėse, tarptautinėse parodose (išskyrus tarptautines parodas „Lietuvos nugalėtojas” ir „Baltijos nugalėtojas”);

1.3.2. Lietuvos jaunimo nugalėtojas – LT JN’(metai) – tarptautinėje parodoje “Lietuvos nugalėtojas”

1.3.3. Klubo jaunimo nugalėtojas – Kl. JN‘(metai) – veislės klubo parodose;

1.3.4. Baltijos jaunimo nugalėtojas – BALT. JN‘(metai) – tarptautinėje parodoje „Baltijos nugalėtojas”

1.4. Pereinamosios, atvirosios, darbinės ir čempionų klasės šunims (kalėms) gali būti suteikti šie titulai:

1.4.1. Kandidatas į Lietuvos grožio čempionus – LT CAC – visose parodose šuniui (kalei), įvertintam “puikiai” ir užėmusiam savo klasėje I vietą;

1.4.2. “Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus” – CACIB – tarptautinėse parodose dėl šio titulo varžosi šunys (kalės), iškovoję LT CAC titulus;

1.4.3. Rezervinis kandidatas į tarptautinius grožio čempionus – R.CACIB – tarptautinėse parodose dėl šio titulo varžosi šunys (kalės), iškovoję LT CAC titulus (išskyrus iškovojusį CACIB titulą) ir II vietą užėmęs šuo (kalė) iš tos klasės, kurioje buvo suteiktas CACIB titulas;

1.4.4. Parodos nugalėtojas – N – visose parodose, išskyrus tarptautines parodas „Lietuvos nugalėtojas” ir „Baltijos nugalėtojas”, dėl šio titulo varžosi LT CAC titulus iškovoję šunys (kalės);

1.4.5. Lietuvos nugalėtojas – LT N’(metai) – tarptautinėje parodoje „Lietuvos nugalėtojas” dėl šio titulo varžosi LT CAC titulus iškovoję šunys (kalės);

1.4.6. Klubo nugalėtojas – Kl. N’(metai)  – veislės klubo parodoje dėl šio titulo varžosi LT CAC titulus iškovoję šunys (kalės);

1.4.7. Baltijos nugalėtojas – BALT N’(metai) – tarptautinėje parodoje „Baltijos nugalėtojas” dėl šio titulo varžosi LT CAC titulus iškovoję šunys (kalės).

1.5. Veteranų klasės šuniui (kalei), įvertintam „puikiai” ir užėmusiam I vietą, gali būti suteiktas atitinkantis parodos rangą „Veteranų nugalėtojo” titulas:

1.5.1. Veteranų nugalėtojas – VN – regioninėse, tarptautinėse parodose (išskyrus tarptautines parodas “Lietuvos nugalėtojas” ir “Baltijos nugalėtojas”);

1.5.2. Lietuvos veteranų nugalėtojas – LT VN’(metai) – tarptautinėje parodoje „Lietuvos nugalėtojas”

1.5.3. Klubo veteranų nugalėtojas – Kl.VN‘(metai)  – veislės klubo parodose;

1.5.4. Baltijos veteranų nugalėtojas – BALT.VN‘(metai) – tarptautinėje parodoje “Baltijos nugalėtojas”.

1.6. Jaunimo, pereinamosios, atvirosios, darbinės, čempionų ir veteranų klasės šunims (kalėms), gali būti suteiktas titulas  Veislės nugalėtojas – BOB – dėl šio titulo varžosi šunys ir kalės, iškovoję atitinkamus parodos rangui „Jaunimo nugalėtojo”, „Nugalėtojo” ir „Veteranų nugalėtojo“ titulus.

SOCIALIZACIJOS TESTAS „ŠUO MIESTE“ VILNIEČIŲ AUGINTINIAMS