Kvie?iame ? bendro paklusnumo usi?mimus jauniems ir vyresniems uniukams Pirmieji ingsniai dres?roje. Jaunam uniukui labai svarbu tinkama socializacija, kontakto umezgimas su savo eimininku. aidimo pagalba uniukai mokinsis paklusnumo komand? ir svarbiausia tinkamo elgesio pagrind?.

Read More 0 like Comments Off

D?mesio! J?s? patogumui, bei pasiruoim? parodoms usiemim? kokybei utikrinti, si?lome 4-6 pamok? cikl? m?s? PRADEDANTIESIEMS dalyviams. Usi?mimai vyks penktadieniais 19.00-20.00 val. Baig? parengiamuosius usi?mimus, gal?site s?kmingai prisijungti prie bendros paengusi?j? dalyvi? grup?s. iankstin? registracija tel. 860020042 Milda.  

Read More 0 like Comments Off